Praneškite apie mus:HTML atributai

HTML atributai

Kai kurie atributai kartojasi todėl, kad kai kurios skirtingos žymės turi tokius pat atributus, todėl šiame sąraše gali pasikartoti kai kurie atributų pavadinimai.
0

Nurodo į kur veda nuoroda, kuri yra aktyvioje zonoje.

HTML žymės area atributas - href
0

Nurodo x ir y koordinates. Naudojamas kartu su shape atributu, kuris parodo zonos formą. Kairio viršutinio kampo koordinatės yra 0,0.

HTML žymės area atributas - coords
0

area žymės atributas alt nurodo alternatyvų tekstą, kuris bus atvaizduotas, jei nepavyks atvaizduoti paveikslėlio.

HTML žymės area atributas - alt
0

Nurodo formą. Naudojamas kartu su coords atributu, kuris parodo koordinates.

Jei norite sukurti paveikslėlių žemėlapį, kuris veiktų visose naršyklėse, geriau naudokite <area> žymę.

HTML žymės a atributas - shape
0

Nurodo sąryšį tarp nurodomo dokumento ir esamo. Atvirkštinis rel atributui.

HTML žymės a atributas - rev
0

Nurodo sąryšį tarp esamo ir nurodomo dokumento. Atvirkštinis rev atributui.

HTML žymės a atributas - rel
0

Nurodo inkaro tipo nuorodos pavadinimą. Šis atributas yra skirtas dokumento viduje sukurti nuorodą pačiame dokumente. <a> žymoje būtinai turi būti arba href arba name atributas.

HTML žymės a atributas - name
0

Nurodo dokumento į kurį rodo nuoroda kalbą.

HTML žymės a atributas - hreflang
0

Nurodo į kur veda nuoroda. Tai yra būtinas <a> žymės atributas.

HTML žymės a atributas - href
0

Nurodo x ir y koordinates. Naudojamas kartu su shape atributu, kuris parodo zonos formą. Kairio viršutinio kampo koordinatės yra 0,0.

Jei norite sukurti paveikslėlių žemėlapį, kuris veiktų visose naršyklėse, geriau naudokite <area> žymę.

HTML žymės a atributas - coords
0

charset atributas yra naudojamas, kai reikia nurodyti simbolių koduotę.

HTML žymės a atributas - charset
Puslapis 2 iš 2
2